Czas pracy

 

Wymiar czasu pracy to liczba godzin i dni przypadających do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. Owy wymiar oblicza się: mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni, które przypadają w okresie rozliczeniowym i dodając do otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego. Dalej obniża się wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto wypadające w okresie rozliczeniowym (przypada w innym dniu niż niedziela). Wymiar czasu pracy obniża się także o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

W tym roku, tj. 2015, w sobotę przypadają dwa święta – 15 sierpnia i 26 grudnia. Za te święta pracodawca obniży wymiar czasu pracy o 8 godzin i wyznaczy inne dni wolne od pracy, w przypadku osób, które pracują 5 dni w tygodniu.

czaspracy

Święta w Polsce, które są dniami ustawowo wolnymi od pracy. W 2015 r. świętami, które przypadają w innym dniu niż niedziela i obniżają wymiar czasu pracy, są:
• 1 stycznia - Nowy Rok,
• 6 stycznia - Święto Trzech Króli,
• 6 kwietnia - drugi dzień Wielkiej Nocy,
• 1 maja - Święto Państwowe,
• 4 czerwca - Boże Ciało,
• 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
• 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
• 25 i 26 grudnia - pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia.